अधिक सूचना

जिल्हा निवड समिती बीड अनु.जमाती विशेष सरळ सेवाभरती सन २०२० विविध संवर्गासाठी भरलेल्या अर्जा पैकी पात्र उमेदवारांचे प्रवेशपत्र जि प बीड कार्यालयामधून दि. १०/०१/२० ते दि. १२/०१/२० या कालावधीमध्ये कार्यालयीन वेळेत प्रत्यक्ष उपस्थित राहून ओळख पटवून घेऊन जावे.

Pages